درخشش شرکت پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی در جشنواره پویانمایی   |   پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و مرکز آموزشی عالی امام خمینی در حوزه فناوری همکاری می‌کنند   |   تجاری سازی ۷۰۰ محصول فناورانه و دانش بنیان در کرمانشاه   |   رویدادکارآفرینی دیدار در کارخانه برگزار شد   |   شناسایی ایده‌های حوزه سلامت دیجیتال در رویداد «ستفاتک»   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۶