بازدید معاون بازدید معاون راهبری پارک‌ها و مراکز رشد و اعضای معاونت راهبری پارک‌های ستفا از مرکز نو آوری و شتابدهی علوم پزشکی شهید بهشتی   |   فعالیت های مشترک کمیته امداد و جهاددانشگاهی توسعه می یابد   |   در اولین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان مطرح شد؛   |   بازدید معاون راهبری پارک‌ها و مراکز رشد و اعضای معاونت راهبری پارک‌ها از مرکز نوآوری و شتابدهی علوم پزشکی تهران   |   بازدید آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه پارک علم و فناوری کرمانشاه   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۱/۴/۱۴