پیشنهاد طراحی الگوی مشاوره و هدایت شغلی در طرح سرباز ماهر    |   نهمین جلسه شورای مرکزی مراکز منش برگزار شد   |   بازدید دکتر بیجندی از طرح “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی” در خوزستان   |   بازدید رییس جمهور از غرفه ستفا در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای زنان کشور   |   موفقیت استان گلستان در اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۸