هشتمین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی برگزار گردید.   |   آغاز اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از آذر امسال در سراسر کشور   |   بیش از ۸۰ درصد مخاطبین در طرح الگوی نوین مشاغل خانگی ، بانوان می‌باشند   |   توان‌افزایی مجموعه‌ی جهاددانشگاهی و دانشگاه‌ها به‌ویژه در دوران تحریم   |   ضرورت پیوند میان حوزه‌ی تجار‌ی‌سازی و فناوری   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۳۰