ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهی در تمام استان ها تا نیمه اول سال   |   سیاست وزارت علوم توسعه دانش‌بنیان‌ها است   |   افتتاح برج فناوری جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه با فرمان رییس جمهور   |   افتتاح چهل و هفتمین صندوق پژوهش و فناوری در استان البرز   |   رسیدن به اقتصاد دانش بنیان در دو برنامه پنج‌ساله   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۱۳