نشست طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی در جهاددانشگاهی   |   توسعه مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی، از کارهای بنیادی است   |   جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص طرح ملی الگوی نوین مشاغل خانگی برگزار شد   |   طرح نوین توسعه مشاغل خانگی فرصتی مناسب برای اشتغال و تولید در روستاها   |   تشریح طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در برنامه «روی خط خبر»   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۲۵