رویداد استارتاپی "صفاتک" با هدف ترویج کارآفرینی و کار تیمی در حوزه ی صنایع فرهنگی و خلاق از ۲۲ تا ۲۴ آبان در تبریز توسط سازمان جهاددانشگاهی استان برگزار می شود.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱