مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی عصر روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۳۱