توسعه مراکز نوآوری و شتابدهای در استانهای اردبیل و کرمانشاه   |   افتتاح مرکز فناوری های نرم وصنایع خلاق و نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در جزیره کیش   |   چگونگی ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و شتابدهی جوانان (منش) در سراسر کشور   |   آغاز طرح مراکز نوآوری و شتابدهی جوانان در ۱۳ استان   |   بُرج فناوری پارک علم و فناوری استان کرمانشاه تا پایان سال افتتاح می‌شود   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۱۸