پروژه‌های بدون پشتیبان و تسهیل‌گر با شکست مواجه می‌شوند   |   انجام کارهای متعهدانه و جهادی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور   |   عزم مشترک جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی برای ایجاد زیست بوم فناور گیاهان دارویی در ایلام   |   توانمندسازی افراد متقاضی، ره آورد فاز دوم طرح مشاغل خانگی خراسان جنوبی   |   کاهش ۴.۸ درصدی بیکاری روستایی با اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۲۸